گروه تولیدی و صنعتی پانا یدک تولید قطعات با درجه کیفیت(A)در ایران بدون قطعه پانا هم مگه میشه..؟ برترین تولید کننده قطعات برقی و الکترونیکی موتورسیکلت
دوشنبه 4 بهمن 1400 17:48

گروه تولیدی و صنعتی پانایدک
(سهامی خاص)

تولید کننده قطعات برقی و الکترونیکی موتور سیکلت

 

 

(درجه کیفیت A )

شماره ثبت : 199402

Unique problems. Earlier would not acquire key vaccination line for tetanus, diphtheria, or pertussis: At least 1 measure Tdap followed closely by 1 dose Td or Tdap a minimum of 30 days after Tdap and another dose Td or Tdap 6a€“12 many months after previous Td or Tdap (Tdap is often substituted about Td amount, but desired as very first dosage); Td or Tdap every a decade after that.

Unique problems. Earlier would not acquire key vaccination line for tetanus, diphtheria, or pertussis: At least 1 measure Tdap followed closely by 1 dose Td or Tdap a minimum of 30 days after Tdap and another dose Td or Tdap 6a€“12 many months after previous Td or Tdap (Tdap is often substituted about Td amount, but desired as very first dosage); Td or Tdap every a decade after that.

Unique problems. Earlier would not acquire key vaccination line for tetanus, diphtheria, or pertussis: At least 1 measure Tdap followed closely by 1 dose Td or Tdap a minimum of 30 days after Tdap and another dose Td or Tdap 6a€“12 many months after previous Td or Tdap (Tdap is often substituted about Td amount, but desired as very first dosage); Td or Tdap every a decade after that.

 • Years 19a€“64 many years with long-term health conditions (repeated heart [excluding hypertension], lung, or liver ailments, all forms of diabetes), alcoholism, or smoking cigarettes: 1 amount PPSV23
 • Period 19 a long time or previous with immunocompromising circumstances (congenital or got immunodeficiency [including B- and T-lymphocyte deficiency, supplement insufficiencies, phagocytic conditions, HIV infection], chronic renal troubles, nephrotic disorder, leukemia, lymphoma, Hodgkin infection, generalized malignancy, iatrogenic immunosuppression [e.g., pill or light therapy], good organ transplant, multiple myeloma) or anatomical or well-designed asplenia (including sickle-cell ailments or hemoglobinopathies): 1 serving PCV13 followed closely by 1 serving PPSV23 at the least 8 weeks afterwards, after that another amount PPSV23 no less than 5 years after preceding PPSV23; at the age of 65 a long time or senior, manage 1 dosage PPSV23 at the least five years after current PPSV23 (note: only 1 dose PPSV23 suggested at age 65 a long time or old)
 • Era 19 a long time or old with cerebrospinal matter problem or cochlear implant: 1 dosage PCV13 accompanied by 1 measure PPSV23 no less than 8 weeks later on; at age 65 decades or more mature, dispense another amount PPSV23 at any rate 5 years after PPSV23 (note: only one dosage PPSV23 appropriate at the age of 65 years or previous)

Tetanus, diphtheria, and pertussis vaccination

Routine vaccination

 • Formerly wouldn’t receive Tdap at or after young age 11 many years: 1 measure Tdap, then Td or Tdap every 10 years

Specialized scenarios

 • Before decided not to get main vaccination program for tetanus, diphtheria, or pertussis: about 1 dosage Tdap as well as 1 serving Td or Tdap no less than four weeks after Tdap and another dose Td or Tdap 6a€“12 season after finally Td or Tdap (Tdap might end up being replaced for any Td amount, but chosen as very first serving); Td or Tdap every ten years afterwards
 • Maternity: 1 dosage Tdap during each pregnancy, ideally in early aspect of gestational months 27a€“36
 • Wound maintenance: individual with 3 or even more doses of tetanus-toxoid-containing vaccine: For clean and minor injuries, administer Tdap or Td if above several years since last dosage of tetanus-toxoid-containing vaccine; for all those other wounds, manage Tdap or Td if significantly more than 5 years since last dosage of tetanus-toxoid-containing vaccine. Tdap is preferred for people that certainly not previously got Tdap or whoever Tdap traditions happens to be undiscovered. If a tetanus-toxoid-containing vaccine try showed for a pregnant woman, make use of Tdap. For more information, notice

Varicella inoculation

Plan vaccination

 • No proof of resistance to varicella: 2-dose television series 4a€“8 weeks apart if previously wouldn’t accept varicella-containing vaccine (VAR or MMRV [measles-mumps-rubella-varicella vaccine] for kids); if formerly acquired 1 dosage varicella-containing vaccine, 1 dosage no less than 4 weeks after 1st serving
  • Proof immunity: U.S.-born before 1980 (apart from pregnant women and health care staff [see below]), forms of 2 amounts varicella-containing vaccine at the very least 4 weeks separated, investigation or confirmation swapfinder kartkГіwka of past of varicella or herpes zoster by a doctor, laboratory proof immunity or condition

Special problems

 • Maternity with no proof of immunity to varicella: VAR contraindicated in pregnancy; after pregnancy (before discharge from medical care service), 1 dose if earlier was given 1 dosage varicella-containing vaccine or measure 1 of 2-dose television series (measure 2: 4a€“8 days eventually) if formerly wouldn’t get any varicella-containing vaccine, whether U.S.-born before 1980
 • Healthcare employees without evidence of resistance to varicella: 1 dosage if formerly been given 1 dosage varicella-containing vaccine; 2a€‘dose television series 4a€“8 days separated if formerly wouldn’t receive any varicella-containing vaccine, irrespective of whether U.S.-born before 1980
 • HIV infection with CD4 include a‰?200 cells/mm 3 without evidence of resistance: inoculation can be assumed (2 doses a few months aside); VAR contraindicated for HIV problems with CD4 consider 3
 • Severe immunocompromising circumstances: VAR contraindicated

Zoster vaccination

Schedule inoculation

 • Years half a century or more mature: 2-dose program RZV (Shingrix) 2a€“6 weeks separated (lowest period: 30 days; regular amount if applied too soon), it does not matter previous herpes zoster or history of zoster vaccine lively (ZVL, Zostavax) inoculation (administer RZV at least two months after ZVL)

Specific position

 • Maternity: give consideration to delaying RZV until after maternity if RZV was if not shown.
 • Critical immunocompromising problems (contains HIV infection with CD4 include 3 ): Recommended usage of RZV under examine

Vaccines for the Grown Immunization Plan

This agenda is preferred because Advisory Committee on Immunization techniques (ACIP) and licensed by the stores for problems controls and Prevention (CDC), American college or university of doctors (ACP external icon ), American Academy of children medical professionals (AAFP external star ), United states school of Obstetricians and Gynecologists (ACOG exterior star ), United states school of Nurse-Midwives (ACNM external symbol ), and American Academy of Physician staff (AAPA additional icon ).

The comprehensive review of the ACIP appropriate adjustments produced to the person immunization routine are located in the March 12, 2021 MMWR.

Review

 • Suspected situation of reportable vaccine-preventable disorders or outbreaks to your nearby or county fitness division
 • Clinically important postvaccination reactions with the Vaccine poor show revealing technique outside star as.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.