گروه تولیدی و صنعتی پانا یدک تولید قطعات با درجه کیفیت(A)در ایران بدون قطعه پانا هم مگه میشه..؟ برترین تولید کننده قطعات برقی و الکترونیکی موتورسیکلت
شنبه 4 تیر 1401 10:10

گروه تولیدی و صنعتی پانایدک
(سهامی خاص)

تولید کننده قطعات برقی و الکترونیکی موتور سیکلت

 

 

(درجه کیفیت A )

شماره ثبت : 199402

دانستنیهایی درمورد ترانزیستور و نحوه کارکرد آن روی موتور سیکلت

دانستنیهایی درمورد ترانزیستور و نحوه کارکرد آن روی موتور سیکلت

بازآنجا که میدانیم ترانزیستور قطعه ایست که برق خروجی را از بوبین برق  دریافت کرده وبا استفاده از  پالس ارسالی از پیکاپ،دستور جرقه را صادر کرده و باعث القای ولتاژ درسیم پیچ اولیه کویل شده و به دنبال آن افزایش ولتاژ بر روی سیم پیچ ثانویه کویل ودر نتیجه جرقه زنی شمع میگردد.

ویژگی ترانزیستورهای معمولی و آوانس ریتارد که به اختصار وبه زبان ساده وقابل ارزیابی این ویژگی ها رابیان مینمائیم:

۱-این مدل ترانزیستور هوشمند بوده و دارای ضریب جرقه زنی متفاوت نسبت به دور گاز های مختلف است به این صورت که با دور گاز های مختلف نقاط جرقه زنی بر روی زایده آهن ربا تغییر میکند.در تشریح میتوان گفت بهترین زمان جرقه زنی در حالتی که موتور سیکلت درجا کارمیکند باید درحالتی اتفاق بیفتد که زایده آهن ربا کامل از زیر زایده پیکاپ گذر نماید.این درحالی است که در دور تخته گاز موتور،جرقه زنی باید به محض رسیدن زایده آهن ربا زیر پیکاپ اتفاق بیفتد .واین جابجایی دستورجرقه باید از ابتدا تا انتها زایده متناسب با دور گاز های مختلف جابجا شود.ترانزیستوری که این ویژگی را داشته باشد ترانزیستور هوشمند یا به عبارتی آوانس وریتارد نامگذاری علمی میگردد.

*نحوه تشخیص ترانزیستور های آوانس وریتارد از ترانزیستور های معمولی :
۱- هنگام روشن کردن موتور سیکلت اگر هندل به صورت ناگهانی پس زد بدانید این ترانزیستور معمولی میباشد.با دانستن اینکه در ترانزیستورهای معمولی فرمان جرقه مستقیم وتوسط تنها یک دیود ارسال میگردد.وزمان ارسال فرمان جرقه چه در دور بالا چه دردور پایین همیشه ثابت است و زمان ارسال جرقه در این ترانزیستور ها همیشه زمانی اتفاق می افتد که زایده پیکاپ دقیقا وسط زایده آهن ربا قرار گرفته باشد.
پس زدن هندل دراین ترانزیستورها هنگام روشن کردن به همین خاطر است که جرقه ای که میبایست انتهای رسیدن زایده آهن ربا انجام شود در وسط زایده انجام شده و باعث شده ما جزقه زودتر از موعد را داشته باشیم ، چون دراین حالت هنوز پیستان به حالت نقطه مرگ نرسیده باعث لگد وپس زدن هندل میشودکه این لگد وپس زدن هندل هم عمر شاتونها وهم رینگ وپیستان را پایین آورده وباعث میشوند که موتور سیکلت بعد از مدت کمی کار کرد با این مدل ترانزیستورها، دچار لقی شاتون وروغن سوزی زود به زود گردند.
۲-دومین راه تشخیص هنگامی که موتور را روشن کرده و درحالت درجا رها کردید اگر موتورسیکلت شروع به دل زدن کرد (اصولا ریتم درجا نامنظم) به گونه ای که هنگام کم کردن سلو موتورخاموش شد ویا سلو دارای نوسان بود بدانید ترانزیستور معمولی میباشد.البته عدم ریتم منظم به خاطر همان جرقه زنی زودتر از موعداست که درحالت درجا اتفاق میفتد.
۳_سومین راه تشخیص هنگامی است که موتور را تخته کرده و موتور درحالت تخته گاز شروع به دل زدن کرده ویا گاها دود سیاه میکند که غالبا فکر میکنند این دود به خاطر مصرف سوخت میباشد .دراین حالت هرچه مصرف سوخت را پایین می آوریم بازهم موتور دود سیاه میکند ویا گاها هنگامی که در موتور از ترانزیستورهای معمولی استفاده کرده مشاهده میشود که موتور درسربالایی ها از گاز خوری خوبی برخوردار نیست.ودر اصطلاح میگوییم موتور سیکلت هن میباشد.واین هن بودن وعدم داشتن قدرت کافی به خاطر این است که ما جرقه را که میخواهیم بر سر شمع ارسال کنیم باید به محض رسیدن زایده آهن ربا زیر پیکاپ انجام شود وچون این ترانزیستورها جرقه را وسط زایده میزنند ،باعث شده درحالت تخته گاز ما جرقه بعد از موعد را شاهد باشیم که دراین حالت پیستان به نقطه مرگ رسیده ،دورزده و کمی هم به سمت پایین حرکت کرده که دستور جرقه ارسال میگردد.دراین حالت ما ازتراکم کمتری جهت انفجار برخوردار هستیم وبه دنبال آن قدرت کمتری.
۴_چهارمین راه تشخیص زمانی است که ما شاهد سرخ شدن گلو اگزوز ویا چرب شدن جنت هواکش میشویم.چرب شدن جنت هواکش به راحتی زمانی که موتور سیکلت روغن سوزی دارد قابل رویت میباشد.
درترانزیستورهای معمولی علاوه بر داشتن عیب ضریب جرقه زنی یکنواخت یک عیب دیگر هم وجود دارد وآن هم این است که :دردور گاز بالا ویا پایین همانطور که گفته شد دستور جرقه زنی مستقیم وتنها توسط یک دیود انتقال پیدا میکند واین عملکرد باعث شده،ترانزیستور قابلیت دریافت وارسال تمام پالس های ارسالی ازپیکاپ رانداشته باشد و فرمان جرقه زنی را به صورت چند در میان ارسال کرده ،دراین حالت باعث شده موتور دود سیاه کند یا به عبارتی خام سوزی پیدا کند .وهمچنین از قدرت گشتاورمناسبی برخوردار نباشد.
درپی این عملکرد ضعیف هنگامی که جرقه به صورت چند درمیان زده میشود سوختی که از محفظه تراکم به صورت خام خارج میشود به داخل اگزوز رسیده وبا انفجار بعدی در دهانه اگزوز یاهمان گلو اگزوز منفجر شده که گرمای بیش از حد این انفجار باعث سرخ شدن گلوی اگزوز وگاید سوپاپ وبه دنبال آن گرم شدن بیش از حد سوپاپ و انتقال دمای آن به لاستیک گاید،و درنهایت ازبین رفتن عمر مفید لاستیک گاید وبه دنبال آن روغن سوزی موتورسیکلت را ما شاهد خواهیم بود.
۵_پنجمین راه تشخیص این است که:هنگامی که موتور درجا کار میکند دست خود را پشت خروجی اگزوز قرار داده اگر هوای خروجی از اگزوز به صورت یکنواخت خارج میشد ترانزیستور آوانس وریتارد و اگر به صورت بریده بریده خارج میشد ترانزیستور معمولی میباشد.

نکته مهم اینکه :ترانزیستورهای آوانس وریتارد به خاطر داشتن قطعات زیاد و بالا بودن هزینه تولید،درآن طی بازدیدها و برررسی های به عمل آمده بیش از ۹۰درصداز ترانزیستورهای وارداتی معمولی بوده وفقط کمتر از ده درصد از آنها آوانس وریتارد میباشند.
*هدف ما در این بخش آگاه کردن وشفاف سازی درخصوص نحوه کارکرد قطعات وآشنایی با ویژگیهای کالاهای باکیفیت وبی کیفیت میباشد.چون که این آگاهی باعث میشود درتشخیص وخرید کالاها کاملا هوشیار بوده وبهای اضافه بابت خرید کالایی باکیفیت پایین نپردازند.وفقط وفقط پولی راکه برای خرید اجناس انجام میدهند بابت کیفیت آن کالا باشد نه برند تجاری آن کالا.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.